Velký půst: Putování spolu se svatými 44

Velké pondělí: Pouze pokora