Velký půst: Putování spolu se svatými 4

Čistá středa: Pokání – duchovní pozornost