Velký půst: Putování spolu se svatými 37

Pondělí: Odsuzování – oddělení od Boha