Velký půst: Putování spolu se svatými 36

Neděle sv. Marie Egyptské: Pokorné smýšlení – bázeň Boží