Velký půst: Putování spolu se svatými 33 - Orthodoxia Christiana

Velký půst: Putování spolu se svatými 33

Čtvrtek: …bez potupy