Velký půst: Putování spolu se svatými 33

Čtvrtek: …bez potupy