Velký půst: Putování spolu se svatými 31

Úterý: Láska, pokora a přijímání za své