Velký půst: Putování spolu se svatými 29 - Orthodoxia Christiana

Velký půst: Putování spolu se svatými 29

Neděle sv. Jana Klimaka (Žebříkovce): Nic není závažnějšího a hrůznějšího…