Velký půst: Putování spolu se svatými 27

Pátek: Láska – prudká bystřina – poděkování – uspokojení