Velký půst: Putování spolu se svatými 22

Neděle Uctívání sv. Kříže: “Já jsem se provinil…”