Velký půst: Putování spolu se svatými 20

Pátek: Pokání – pokora – svoboda