Velký půst: Putování spolu se svatými 16

Pondělí: Pokora – Bázeň Boží