Velký půst: Putování spolu se svatými 15 - Orthodoxia Christiana

Velký půst: Putování spolu se svatými 15

Neděle sv. Řehoře Palamy: Slitování s druhými a blízkost k Bohu