Velký půst: Putování spolu se svatými 14

Sobota: Sebezpytování – Sebeospravedlňování