Velký půst: Putování spolu se svatými 13

Pátek: Bohulibá péče o lásku