Velký půst: Putování spolu se svatými 11

Středa: Přikrýváme? Budeme přikryti…