Velký půst: Putování spolu se svatými 1

Neděle syropustní; Náš bližní – bratr: život a smrt