Svatý Velký Půst: Celý prostoupený Světlem Vzkříšení!

Poučení k začátku Velké Svaté Čtyřicátnice 2013 od biskupa Kypriána orejského.

Svatý Velký Půst:
Celý prostoupený Světlem Vzkříšení!

„Žijte proto jako děti světla“ „Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle“
(Ef 5, 9 1J 2,10)

A.
Odhalme pravý smysl askeze: Radostné zapření zbytečností; rozdělení se s chudými a potřebnými; neustálé díkůvzdávání a oslava Boha; Bohulibé vyjití „směrem k druhému“: k našemu Pánu, k našemu bratru, k celému stvoření s úctou a zodpovědností.

B.
Mějme na paměti: bez lásky nás žádná askeze nedovede k Velkému Setkání, k Svatebnímu Tajemství našeho sjednocení s Kristem!…; Budeme souzeni především a hlavně za to, že „jsme byli nedbalí v konání dobra a že jsme nemilovali bližního“.

C.
Svatý Theodor žil 48 let jako sloupovník; na svoji naivní otázku „po odměně na věčnosti“ dostal od svatého anděla následující odpověď: Bude to stejná odměna, jakou dostane jeden herec z Damašku, který daroval celý svůj majetek chudé ženě!…

D.
„Ďábel ani nejí, ani nepije, ani se nežení!…; A přes to všechno není on, formálně největší asketa, o nic méně ďábelský!…“

E.
Snažme se neustále směřovat askezi k jejímu hlavnímu smyslu: Čistota srdce; otevření našeho srdce pro lásku, aby mohlo být naplněno Světlem svatého Vzkříšení!…

+ 4. 3. 2013, Syropustní neděle
+ Biskup Kyprián orejský