Svátek Narození Krista 2014, Jezdovice - Orthodoxia Christiana

Svátek Narození Krista 2014, Jezdovice