Seminář Uvedení do světa pravoslavného ikonopisectví, JIHLAVA

ČTVRTEK 22. říjen 2015 Kratší akce, která začíná v 17.00, předpokládaná doba ukončení je v 21.00. V průběhu semináře se účastníci formou přednášek, praktických ukázek a diskusí seznámi s tradiční byzantskou technikou psaní (tvorby) ikon. Oproti celodennímu semináři v Praze zde nejsou praktická cvičení pro účastníky. Seminář je mimořádně vhodný pro výtvarníky, studenty dějin i umění i zájemce o byzantský ikonopis z řed široké veřejnosti. Seminář vede mimořádně zkušený řecký ikonopisec, mnich o. Gabriel, který podobné akce pořádá pravidelně v Řecku, kde mají dnes velkou popularitu a návštěvnost.

Proč pravoslavná ikona?
(a nikoliv obraz či fotografie)


 

ČTVRTEK 22. říjen 2015

17.00
Gotický sál radnice
Masarykovo náměstí 1
Jihlava

 


Seminář se koná pod laskavou záštitou náměstka primátora Statutárního města Jihlavy Ing. Milana Koláře


Program:

17.00-17.20 Začátek semináře, o. Jiří Ján, ThD. (přivítání, představení, krátké uvedení do světa pravoslavné ikony)
17.20-17.30 Příprava povrchu ikony (krátká ukázka)
17.30-17.45 Uvedení do problematiky kresby tváře s pomocí tradiční pravoslavné církevní techniky
17.45-18.00 Přednáška, o. Gabriel (Ikonopisecká dílna monastýru sv. Kypriána a Justiny, Řecko): Základní principy pravoslavného ikonopisectví
18.00-18.15 Diskuse
18.15-18.30 Krátká přestávka
18.30-18.45 Pozlacení pozadí ikony
18.45-20.00 Výtvarné zpracování oděvu
20.00-21.00 Výtvarné zpracování tváře
21.00 Zakončení, o. Jiří Ján, ThD.

 


Lektoři semináře:

o. Gabriel, ikonopisecká dílna monastýru sv. Kypriána a Justiny (Athény, Řecko)

o. Jiří Ján, ThD., kněz farnosti v Patře (Řecko) a kněz při poutním metropolitním chrámu sv. Kypriána a Justiny (Fili, Athény, Řecko)

Organizátor:
Ikonopisecká dílna monastýru sv. Kypriána a Justiny, Athény, Řecko
&
Orthodoxia Christiana o.p.s.

Součástí semináře bude také malá prodejní výstava pravoslavných ikon.


Ikonopisecká dílna při monastýru Sv. Kypriána a Justiny, Athény, Řecko

Roku 1961 ji otevřel zakladatel monastýru, metropolita oropský a filijský Kyprián, který byl také jejím prvním ikonopiscem. Později vedení dílny převzal mnich o. Gabriel, který v jejím čele stojí dodnes.

Kromě zmíněného zakladatele ikonopisecké dílny metropolity Kypriána měl o. Gabriel za dalšího učitele a průvodce světem pravoslavné ikonografie známého řeckého ikonopisce Fillipa Markopoulose.

Obecné umělecké vzdělání získal o. Gabriel během studia na umělecké škole v Athénách a na Parson´s Univesity v USA. Avšak za daleko důležitější považuje své studium na „mnišské univerzitě“ monastýru sv. Kypriána a Justiny, které mu umožňuje, aby empiricky zakoušel theologii Církve, která je samotným předmětem a obsahem ikonopisectví.

Kromě tvorby jednotlivých ikon má za sebou již několik vymalovaných chrámů. V současné době pracuje na plném ikonopiseckém pokrytí nového velkého metropolitního chrámu sv. Kypriána a Justiny ve Fili.

Posledních několik let se také věnuje organizování ikonopiseckých seminářů pro širokou veřejnost. V září roku 2014 o. Gabriel otevřel novou ikonopiseckou dílnu s každodenním programem ikonopiseckých seminářů, kurzů a workshopů pro různé věkové a znalostní kategorie.

 


Potřebujete zjistit ještě nějaké podrobnosti?
Napište na mail ikony@orthodoxiachristiana.cz,
nebo zavolejte +420776596211 (MUDr. Jan Machač, hlavní organizátor)


Plakát ke stažení: