Seminář pravoslavného ikonopisectví

Ikonopisecký seminář, Česká republika

čtvrtek-neděle, 27.-30. října, 2016

"Div ikonopisectví"

"Raduj se, Nevěsto panenská!"...

S milostí Boží, s pomocí Bohorodičky
a s požehnáním ctihodného metropolity Kypriána
a správce moravské eparchie naší církve, biskupa Klimenta, uspořádala naše dílna druhý ikonopisecký seminář v České republice, v zemi krásné a - jak se ukázalo - v zemi, která má ráda ikony.

úterý. Velmi časně ráno členové naší ikonopisecké dílny Kalomaria Tsekoura z oddělení juniorů, presbytera Klára Jánová a Georgia Koukouda z ženského oddělení a jerodiákon o. Gabriel a Emmanouil Papasyris z mužského oddělení, na pozvání Orthodoxia Christiana o.p.s vyráží z Řecka na dalekou cestu do střední Evropy s nadšením, s obětavou a nezištnou láskou, odhodlaně a radostně.

Let pokračuje hladce s mezipřistáním ve Varšavě, hlavním městě Polska.

Skupina šťastně dorazila do místa určení a těšila se z následné (středa)...

...krásné procházky v centru historické a - i přes chmurné barvy nebo právě kvůli nim - přenádherné Prahy, geografickým srdcem Evropy.

Díky cenné pomoci našeho přítele a krajana Aristeida, který nám poskytl úžasný a vskutku vlídný doprovod, se skupina dostala k večeru do známého a pohostinného sálu uměleckého studia PRAM.

Magda, příznivkyně naší dílny, nás s úsměvem a vlídně přijala a potěšila srdce nás všech.

Čtvrtek ráno. Sál postupně „ožívá“.

Sv. ikony, které jsme vyvěsili, zahřívají atmosféru a dávají v místnosti pocítit milost.

Mládež energicky a významně pomáhá...

...koordinátorům s rozličnými přípravnými pracemi.

O. Jiří Ján, duchovní Řecké pravoslavné starostylní církve, přijíždí z Řecka autem spolu s presbyterou Klárou, hlavní koordinátorkou a překladatelkou semináře.

***

Čtvrtek odpoledne. Po nezbytné domluvě programu a příchodu 25 účastníků, kteří přijeli ze všech koutů České republiky, ale i ze sousedních zemí (!), otvíráme seminář.

Přednášku s názvem „Zázrak, ikona a lidská logika“ přednesl jerodiákon Gabriel, vedoucí naší ikonopisecké dílny. Její obsah účastníkům poskytuje teoretické základy pro nadcházející snažení a také nezbytné pochopení významu spolupráce lidské víry a Boží lásky jak v případě zázraku, tak i v případě ikony.

Poznámky, které si účastníci dělají během celého semináře, poukazují na jejich velikou touhu po poznání, a také jak „hojná je žeň“ v České zemi...

***

Po skončení teoretické části všichni účastníci společně připravují sál, abychom mohli začít s praktickou částí: malbou podoby Bohorodičky.

Vzor, který je dílem známého a nám drahého ikonopisce Filipa Markopoula, si vybrali sami čeští milovníci ikon!

Část první: Uvedení do způsobu kresby.

V mnoha případech jsou kresby velice kvalitní.

Lektoři jsou nápomocní v každém kroku, ale také předávají „heslo“ našeho metropolity:

Nejdůležitější je, abychom žili „tajemství vzájemného sdílení a pomoci“!...

Během prvního dne postupně krok po kroku dokončujeme kresbu.

Radost je i přes fyzickou námahu zřetelná a nakažlivá!... „Tajemství“ již začíná být žito a působí...

***

Pátek ráno. Ranní modlitba v autobuse a okuřování sálu před začátkem výuky (staré řecké přísloví: vždy začínáme od Boha)...

Dokončili jsme kresbu, aby předala „štafetový kolík“...

...druhé části: „pozlacení“ pozadí ikony.

Rozdali jsme nezbytné potřeby a další fáze zápasu začíná s radostí a na řecké poměry se záviděníhodnou pečlivostí.

„Tajemství vzájemného sdílení a pomoci“ je neustále zakoušeno na všech rovinách a poskytuje semináři jedinečnou krásu a teplý rodinný nádech,...

... který všichni vnímají, dokonce i během přestávek...

...většina účastníků zůstává „shromážděni kolem společného díla“ a otevírá velice zajímavá a ze všech stran prospěšná ikonopisecká témata.

„Pozlacení“ za pomocí techniky tzv. perly rychle dokončujeme...

... abychom si v krátkosti představili teoretický úvod do třetí části: do způsobu správného pochopení světla a vyváženého použití barvy v různých částech ikony.

„Třetí kolo závodu“ již začalo a „sportovci běží“...

... „s trpělivostí“, která vede postupně k dokonalosti (sv. Jakub, bratr Páně),...

...a zároveň skýtá bezprostředně duchovní radost, která dokáže překračovat...

...národnosti a generace a podivuhodně je spojuje!...

***

Ve čtvrté části jsme malovali tvář Bohorodičky, jež je obzvláště úctyhodná, čistá a duchovně krásná, po které vždy touží všichni křesťané,...

...ale zároveň je nedostižně vysoko, dokonce i pro sv. anděly,...

...a pouze z její milosti je možné, aby ji člověk svojí rukou namaloval.

Její milost je „hmatatelná“ během celého semináře,...

... jak dosvědčují mnozí z účastníků,...

...ale i samotných 25 (!) ikon, které byly namalovány.

***

Neděle ráno. Přijeli jsme do chrámu Sv. Andělů a sv. Filareta Nového Vyznavače v centru Prahy,...

... kde jsme se účastnili působivé sv. liturgie a sv. přijímání a tak načerpali novou duchovní sílu a životní energii,...

...abychom dokončili obdivuhodnou , ale i namáhavou „cestu“, kterou nám zkrášlily a „osladily“ svojí přítomností,...

...v poslední části semináře nejmenší z šesti dětí našeho známého a drahého páru, o. Jeremiáše a presbytery Marie.

Třemi hvězdami, hlubokými symboly panenství Bohorodičky (před, během i po porodu)...

... Nevěsty panenské, svatozáří a ohromujícím monogramem ΜΡ ΘΥ (Matka Boha) dokončujeme naše snažení...

... a trháme tak „niť“ praktické části semináře, který pomalu končí,...

...jako velmi zdařilý, díky milosti Boží a přízni Bohorodičky.

***

Seminář zakončuje o. Jiří Ján, který nás vytrvale zasvěcuje do vysoké theologie ikony.

Vděční zástupci účastníků vyjadřují slova díků a předávají dárky všem lektorům, kteří se s nimi...

...na rozloučení objímají a rozdávají jim 12stránkový výňatek z odborné publikace „Rajská holubice ikonopisectví“, který do češtiny přeložila presbytera Klára,...

...které jsme po právu zatleskali za její zcela zásadní a velice cenné přispění ke zdárnému průběhu semináře.

***

Za to vše náleží našemu Pánu Ježíši Kristu sláva, čest a klanění a přesvaté Jeho Matce díkůčinění na věky. Amen!

diákon Gabriel

::::__

řecký originál zde