Seminář pravoslavného ikonopisectví: Třetí lekce

Třetí díl našeho miniseriálu krátkých reportáží a fotografií z ikonopiseckých kurzů a seminářů pro veřejnost. Ty pořádala na konci roku 2012 ikonopisecká dílna při monastýru Sv. Kypriána a Justiny (Fili, Řecko) ve spolupráci s humanitární organizací Svatý Filaret v rámci velké ikonopisecké výstavy. Výtěžek celé akce je věnován na pomoc lidem, postižených řeckou krizí. Na rok 2014 připravujeme návštěvu řeckého ikonopisce mnicha otce Gabriela v České republice s podobnými semináři a kurzy.

V rámci ikonopisecké výstavy „Ikona a naděje: Kolibřík a naše zodpovědnost“

12. prosince 2012

Téma: Studie rozdělení světla a výběru barev

Ikonopisecká dílna monastýru svatých Kypriána a Justiny, Fili Attika.


Příprava lekce. Technické zabezpečení je nutné proto, aby si mohli něco z lekce odnést také žáci, kteří bydlí mimo Athény nebo v zahraničí.

Propojení s předchozí lekcí. Pozlacení pozadí ikony jsme dokončili a přecházíme ke studii rozdělení světla a výběru barev…Teoretická příprava – promítnutí odborné agiografické příručky “Žaltář barev”…


…na které jsme začali pracovat roku 2001 v průběhu tvorby ikony sv. Myrtidiotissy Asketky.


“Podobně jako je tím nejhorším hříchem nevděčnost, tak tou největší ctností je vděčnost.”
† Metropolita KypriánKopírování náčrtku na dřevo a popis studie rozdělení světla za účelem vyrovnaného rozvržení světla na různých částech ikony.Rozdělení světla předává štafetu výběru barev.


Chvilka zamyšlení a sebekritiky, než začneme “velké a bázeň vzbuzující dílo”


Použití akrylových barev dává ikonopisci možnost přesného odměření barev a jejich udržení ve zvoleném poměru. Umožňuje mu také do značné míry kontrolovat odstín barvy po celou dobu práce.účastníkům byla rozdána zpráva z předcházející lekce a skromné pohoštění všem připomnělo, jaký je smysl výstavy.


Další lekce proběhne ve středu, 19. prosince 2012

Téma: Výtvarné zpracování oděvu

Našemu Pánu Ježíši Kristu, nezměněné ikoně Boha Otce, narozené z Panny Marie za účelem znovuustanovení padlé ikony do její původní krásy budiž sláva, čest klanění a díkučinění na věky věků.
Amen!