Seminář pravoslavného ikonopisectví: První lekce

Ikonopisecká dílna při monastýru Sv. Kypriána a Justiny ve spolupráci s humanitární organizací Svatý Filaret pořádala na konci loňského roku v Athénách velkou ikonopiseckou výstavu, jejíž výtěžek organizace Svatý Filaret věnuje na pomoc lidem, postižených řeckou krizí. Součástí výstavy byly ikonopisecké semináře a kurzy pro veřejnost, ze kterých postupně přineseme fotografie a krátké reportáže v pětidílném seriálu. Pro zájemce je vždy na konci článku přiložen řecký originál. Na příští rok připravujeme návštěvu řeckého ikonopisce mnicha otce Gabriela v České republice s podobnými semináři a kurzy.

V rámci ikonopisecké výstavy „Ikona a naděje: Kolibřík a naše zodpovědnost“

15.listopadu 2012

Téma: Příprava povrchu a náčrt tématu zvolené ikony

Ikonopisecká dílna monastýru svatých Kypriána a Justiny, Fili Attika.


 

Organizátorka výstavy a předsedkyně humanitární organizace „Svatý Filaret“ paní Irini Archontouli vítá a zdraví všechny přítomné.

Lekce začíná modlitbou.

Krátké představení ikonopisecké příručky „Rajská holubice ikonopisectví“, kterou organizace „Svatý Filaret“ vydala speciálně pro potřebu našeho Semináře.

Shrnutí základních informací o přípravě povrchu dřevěné desky pro ikonu a distribuce příslušné brožurky s podrobným vysvětlením celého procesu.

Nevyhnutelné základní informace o způsobu struktury a uspořádání pravoslavné ikony. Poznámky jsou také nevyhnutelné a nápomocné.

Přecházíme k praxi: Osy, správný rámec, celkové schéma.

Schéma jednotlivých částí, detaily, poznámky, opravy, dokončení.

Inspirace a první pokusy s radou a pomocí maminky.

Vzor pro domácí úkol, abychom si lépe osvojili nové poznatky. Zodpovězení a vyjasnění posledních otázek a nejasností.

Na poslední lekci Semináře proběhne losování ikony (40×50). Výtěžek losování bude věnován na podporu humanitární činnosti „Svatého Filareta“.

Další lekce proběhne 5. prosince 2012

Téma: Specifický způsob pozlacení pozadí ikony za účelem dosažení kýženého třpytu.

Našemu Pánu Ježíši Kristu, nezměněné ikoně Boha Otce, narozené z Panny Marie za účelem znovuustanovení padlé ikony do její původní krásy budiž sláva, čest klanění a díkučinění na věky věků.
Amen!