Seminář pravoslavného ikonopisectví, PRAHA

SOBOTA 24. říjen 2015

Seminář začíná v 9.00, předpokládaná doba ukončení je v 19.30. V průběhu akce se účastníci nejen seznámí s tradiční byzantskou technikou psaní (tvorby) ikon, ale základní výtvarné postupy budou přímo v průběhu akce zkoušet. Seminář je tak vhodný nejen pro pravoslavné ikonopisce, ale i pro výtvarníky a zájemce o byzantské umění a ikonografii z řad široké veřejnosti. Seminář vede mimořádně zkušený řecký ikonopisec, mnich o. Gabriel, který podobné akce pořádá pravidelně v Řecku, kde mají dnes velkou popularitu a návštěvnost.

 

 

Ikona: Společný jazyk všech národů

 

 


SOBOTA 24. říjen 2015
Studio PRáM, z.s.
Čerpadlová 536/4, Vysočany, 190 00 Praha 9


Seminář je zaplněn, již se nelze registrovat. Využijte, prosím, kratší verzi semináře v Jihlavě dne 22. října 2015


 

účastnický poplatek 500 Kč se hradí na místě, nebo využijte platbu převodem na účet č. 1184810001/2250 (Orthodoxia Christiana o.p.s.) Při platbě převodem, prosím, uveďte variabilní symbol, který získáte při registraci. Výtěžek je určen výhradně na úhradu nákladů semináře.


Program:

9.00-9.15 Začátek semináře, o. Jiří Ján, ThD. (přivítání, představení, krátké uvedení)
9.15-9.30 Příprava povrchu ikony (krátká ukázka)
9.30-9.50 Přednáška, o. Jiří Ján, ThD.: Obraz z pohledu pravoslavné theologie
9.50-10.30 Diskuse
10.30-10.45 Krátká přestávka
10.45-11.15 Uvedení do problematiky kresby tváře s pomocí tradiční pravoslavné církevní techniky
11.15-11.35 Přednáška, o. Gabriel (Ikonopisecká dílna monastýru sv. Kypriána a Justiny, Řecko): Základní principy pravoslavného ikonopisectví
11.35-12.15 Diskuse
12.15-13.00 Pozlacení pozadí ikony
13.00-14.00 Přestávka na oběd
14.00-16.00 Výtvarné zpracování oděvu
16.00-19.30 Výtvarné zpracování tváře
19.30 Zakončení, o. Jiří Ján, ThD.

Hlavní náplní semináře bude namalování ikony Bohočlověka Krista, druhé Osoby Svaté Trojice. Praktické ukázky budou nejen promítány na velkoplošnou projekci pro pohodlné sledování, ale každý z účastníků bude moci pod vedením o. Gabriela vybrané postupy sám zkoušet.

„Veliké a bázeň budící dílo“ jak praví velký řecký učitel Fotis Kontoglou.

Svoji pozornost zaměříme na hlavní části celého procesu tvorby ikony:

• Příprava povrchu ikony: Tuto fázi představíme pouze teoreticky
• Náčrt: Rozvržení figury, jedná se o první významnou část struktury ikony
• Pozlacení pozadí ikony: teoretické představení této techniky a její aplikace
• Světlo: Krátké představení studie o správném rozvržení světla v rozdílných částech ikony. Jedná se o druhou velice důležitou část struktury ikony. Zde již technika výstavby ikony začíná sloužit theologickému jazyku
• Barva: Představíme způsob, jakým se používají barvy v pravoslavné ikonografii k tomu, abychom vyjádřili dogmatický obsah pravoslavné víry. Výtvarné zpracování oděvu a tváře Krista bude završením naší snahy v malířské části ikonopiseckého umění
• Zakončení: Pokud nám po dokončení ikony zbude čas, věnujeme ho závěrečným podrobnostem – svatozář, nápis, rámec. Nakonec provedeme ochranný lakový nátěr.


Lektoři semináře:

o. Gabriel, ikonopisecká dílna monastýru sv. Kypriána a Justiny (Athény, Řecko)

o. Jiří Ján, ThD., kněz farnosti v Patře (Řecko) a kněz při poutním metropolitním chrámu sv. Kypriána a Justiny (Fili, Athény, Řecko)

Organizátor:
Ikonopisecká dílna monastýru sv. Kypriána a Justiny, Athény, Řecko
&
Orthodoxia Christiana o.p.s.

Součástí semináře bude také malá prodejní výstava pravoslavných ikon.


Ikonopisecká dílna při monastýru Sv. Kypriána a Justiny, Athény, Řecko

Roku 1961 ji otevřel zakladatel monastýru, metropolita oropský a filijský Kyprián, který byl také jejím prvním ikonopiscem. Později vedení dílny převzal mnich o. Gabriel, který v jejím čele stojí dodnes.

Kromě zmíněného zakladatele ikonopisecké dílny metropolity Kypriána měl o. Gabriel za dalšího učitele a průvodce světem pravoslavné ikonografie známého řeckého ikonopisce Fillipa Markopoulose.

Obecné umělecké vzdělání získal o. Gabriel během studia na umělecké škole v Athénách a na Parson´s Univesity v USA. Avšak za daleko důležitější považuje své studium na „mnišské univerzitě“ monastýru sv. Kypriána a Justiny, které mu umožňuje, aby empiricky zakoušel theologii Církve, která je samotným předmětem a obsahem ikonopisectví.

Kromě tvorby jednotlivých ikon má za sebou již několik vymalovaných chrámů. V současné době pracuje na plném ikonopiseckém pokrytí nového velkého metropolitního chrámu sv. Kypriána a Justiny ve Fili.

Posledních několik let se také věnuje organizování ikonopiseckých seminářů pro širokou veřejnost. V září roku 2014 o. Gabriel otevřel novou ikonopiseckou dílnu s každodenním programem ikonopiseckých seminářů, kurzů a workshopů pro různé věkové a znalostní kategorie.


Potřebujete zjistit ještě nějaké podrobnosti?
Napište na mail ikony@orthodoxiachristiana.cz,
nebo zavolejte +420776596211 (MUDr. Jan Machač, hlavní organizátor)


Plakát ke stažení: