Seminář pravoslavného ikonopisectví: Druhá lekce

Druhý díl našeho miniseriálu krátkých reportáží a fotografií z ikonopiseckých kurzů a seminářů pro veřejnost. Ty pořádala na konci loňského roku ikonopisecká dílna při monastýru Sv. Kypriána a Justiny (Fili, Řecko) ve spolupráci s humanitární organizací Svatý Filaret v rámci velké ikonopisecké výstavy. Výtěžek celé akce je věnován na pomoc lidem, postižených řeckou krizí. Na příští rok připravujeme návštěvu řeckého ikonopisce mnicha otce Gabriela v České republice s podobnými semináři a kurzy.

V rámci ikonopisecké výstavy „Ikona a naděje: Kolibřík a naše zodpovědnost“

5.prosince 2012

Téma: Specifický způsob pozlacení pozadí ikony za účelem dosažení kýženého třpytu

Ikonopisecká dílna monastýru svatých Kypriána a Justiny, Fili Attika.

Organizátorka výstavy a předsedkyně humanitární organizace „Svatý Filaret“ paní Irini Archontouli se ujímá úvodního slova.

Všichni společně s úctou zazpívali tropar „Tvé přečisté ikoně se klaníme…“

Krátká zpráva o přednášce, kterou minulou sobotu pronesl Fillipos Markopoulos na téma: „Ikona a její technika jako „zrcadlení“ nebe“.

„… Použití zlaté barvy odkazující ke Kristu – Světlu vyjadřuje christocentrický a eschatologický charakter pravoslavné ikony a v neposlední řadě také eklesiologickou nauku…

a. Christocentrický charakter je vyjádřen používáním různých stupňů intenzity světla u různých prvků ikony…

b. Eschatologický charakter pravoslavné ikony je patrný v použití zlaté barvy jako symbolu království (zlato – král) ve kterém jsou zahrnuti všechny údy Církve analogicky ke stupni pokristovštění, kterého dosáhli.

c. Stabilní způsob rozvinutí prvků malířského zpracování ikony na základě použití tří stupňů spolu s nezbytným použitím zlaté barvy v určitém ohledu vyjadřuje „pečeť“ údů Církve a její hranice tedy eklesiologickou nauku…“ (Studie ikonopisecké dílny monastýru svatých Kypriána a Justiny)

účastníky semináře vítá ikonopisec Emmanuel Parasiris, který je specialistou na výše uvedenou techniku pozlacení pozadí ikony. Začíná se představením použitých materiálů a nástrojů.

1. Ampoli 2. Voda s želatinou 3. Nádobka s vodou na štětce 4. Líh 5. Nůžky 6. štětce 7. Vata. 8. Plátkové zlato 9.Tužka. 10. Hadřík na čištění brýlí. 11. Papír

Poněvadž celý proces pozlacení pozadí ikony by nebylo možné stihnout během jedné lekce…

….obtisknutí obrysu náčrtku na dřevo a nanesení ampoli bylo předem připraveno.

Nezbytné dovysvětlení a začátek procesu pozlacení pozadí ikony.

Umístění plátkového zlata
Namočení papíru
Vysušení
Potření lihu
Odlepení papíru od plátkového zlata
Jemné vyleštění zlata

Otázky týkající se tohoto originálního způsobu pozlacení, který umožňuje dosažení vysoké kvality třpytu. Vysoce kvalifikované a srozumitelné odpovědi od specialisty.

Nastříhání plátkového zlata a zaplnění mezer.

účastníci semináře měli možnost zblízka sledovat detaily celého procesu na promítacím plátně.

Přestávka byla vítanou možností diskutovat, nebo si prohlédnou výstavu…Okamžiky blízkosti a duchovní radosti.

Vyřešení problémů a přesné doměřování…

… abychom neplýtvali a dokončili pozlacení.

Závěrečné nejasnosti, otázky, informace, poznámky…

čas vyhrazený semináři nestačil. Po skončení lekce bylo třeba dalších dvou hodin pro dokončení celého procesu pozlacení. Skončili jsme po půlnoci…

Další lekce proběhne 12. prosince 2012

Téma: „Studie rozdělení světla a výběru barev.“

Našemu Pánu Ježíši Kristu, nezměněné ikoně Boha Otce, narozené z Panny Marie za účelem znovuustanovení padlé ikony do její původní krásy budiž sláva, čest klanění a díkučinění na věky věků. Amen!