První ikonopisecký seminář představil ikonu jako liturgický předmět

S Boží pomocí a díky zodpovědnému a obětavému přístupu organizátorů jak z české tak i z řecké strany se nám se nám podařilo v České republice uspořádat 1. Seminář pravoslavného ikonopisectví. Pod vedením zkušeného ikonopisce o. Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Athénách se čeští zájemci o pravoslavnou ikonu mohli seznámit jak s hlavními myšlenkami orthodoxní theologie obrazu, tak i se základními fázemi tradičního postupu tvorby ikon.

S Boží pomocí a díky zodpovědnému a obětavému přístupu organizátorů jak z české tak i z řecké strany se nám se nám podařilo v České republice uspořádat 1. Seminář pravoslavného ikonopisectví. Pod vedením zkušeného ikonopisce o. Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Athénách se čeští zájemci o pravoslavnou ikonu mohli seznámit jak s hlavními myšlenkami orthodoxní theologie obrazu, tak i se základními fázemi tradičního postupu tvorby ikon.

Seminář měl dvě části. První z nich pod názvem „Proč pravoslavná ikona a nikoliv obraz či fotografie?“ proběhl 22. října (občanského kalendáře) večer v Jihlavě, v krásných prostorách Gotického sálu radnice. Zhruba dvacet účastníků vyslechlo nejen dvě krátké přednášky o. Gabriela a o. Jiřího Jána o duchovní podstatě ikonopisectví, ale viděli i praktické ukázky přípravy povrchu budoucí ikony, zlacení pozadí, kresbu a výtvarné zpracování tváře a oděvu.

Druhá, hlavní část semináře pak byla celodenní. Proběhla ve výtvarném Studiu Prám v Praze v sobotu 24. října (občanského kalendáře). Nazvali jsme jej „Ikona, společný jazyk všech národů“. Seminář, kterého se zúčastnila více než padesátka zajemců o ikonografii byl koncipován tak, aby se teoretické části střídaly s praktickými ukázkami.

Po názorném představení přípravy dřevěného povrchu ikony, následovala první teoretická část. O. Jiří Ján přednesl přednášku s názvem „Obraz z pohledu pravoslavné theologie“, ve které se pokusil účastníkům semináře přiblížit tajemství pravoslavné ikony z hlediska dogmatického a liturgického. Na závěr se také dotkl otázky jaké antropologické důsledky plynou z „ikonického“ pojetí člověka a jak velice aktuální je theologie ikony pro dnešní dobu.

Před polední přestávkou si účastníci semináře kromě praktické ukázky kresby tváře mohli vyslechnout také přednášku o. Gabriela s názvem „Základní principy pravoslavného ikonopisectví“. Ve svém proslovu o. Gabriel, nakolik je to možné, jednoduchým a přístupným způsobem shrnul základní myšlenky a hodnoty, kterými se po staletí řídili pravoslavní ikonopisci na Východě. Jak promluva o. Jiřího, tak i o. Gabriela budou zvěřejněny na našich stránkách.

Po obou přednáškách stejně jako po jednotlivých praktických ukázkách následovala otevřená diskuze, v průběhu které o. Gabriel odpovídal a reagoval na různé dotazy, nejasnosti a námitky z řad účastníků semináře. Dopolední část semináře byla zakončena představením velice důležité, ale také značně obtížné fázi psaní ikony – pozlacení pozadí.

Odpolední část semináře byla celá věnována praktické stránce, a to konkrétně malbě oblečení a tváře. Ovšem i v této části semináře byl věnován dostatek prostoru pro teoretické rozvinutí mnoha různých aspektů pravoslavného ikonopisectví (historických, theologických, uměleckých).

Na závěr semináře proběhlo losování o ikonu Krista, kterou o. Gabriel se svými spolupracovníky z Řecka v průběhu semináře nakreslil. Samozřejmě nebylo možné dokončit ikonu v průběhu jednoho dne a tak ikona putovala společně s o. Gabrielem nazpět do Řecka, kde bude dokončena a poté poslána vylosovanému majiteli do Čech. Po závěrečném slovu organizátorů semináře o. Gabriel a o. Jiří rozdali všem účastníkům semináři malou ikonu jako upomínku a malou brožurku s českým překladem ukázky z knihy současného řeckého ikonopisce „O duchovním základu psaní ikon“.

Naším cílem bylo, aby tento první seminář přispěl k položení pevných základů pravoslavné ikonografie v České republice. Pořádající Ikonopisecká dílna metropolie oropské a filijské se totiž v Řecku snaží vrátit ikonografii tam, kam skutečně patří, tedy do Kristovy Církve – ikona je liturgickým předmětem, nikoliv “pouhým” uměleckým dílem. Také v České republice jsme chtěli zdůraznit tento aspekt ikonopisectví tak, aby účastníci semináře měli příležitost okusit duchovní rozměr ikon a ikonografie.

Seminář pořádala Orthodoxia Christiana o.p.s. a Ikonopisecká dílna metropolie oropské a filijské (Řecko). Lektory semináře byli o. Gabriel a jeho pomocníci Emmanuel Parasiris, Eleuterios Tsalavoutas a Eleni Prodromidou. Celý výklad do češtiny překládal o. Jiří Ján.

Právě v těchto dnech probíhá debata mezi řeckou a českou stranou a také s účastníky semináře o nejvhodnějším a nejpřínosnějším způsobu pokračování semináře.

 


Několik ohlasů účastníků:

Klobouk dolů před organizátory, případným prostředím a všemi milými bratry a sestrami, kteří se na celé přednášce podíleli. Těšíme se na pokračování.
j.R.

Byl to velice přínosný workshop… Těšíme se na případnou další spolupráci.
b.š.

Dobrý den, ráda bych poděkovala za sobotní seminář. Bylo krásné se účastnit takové krásy v podání laskavého srdce otce Gabriela a otce Jiřího, který trpělivě překládal někdy až zvláštní dotazy účastníků. Vše bylo moc milé! Kéž se nám podaří s manželem při letní návštěvě Atén navštívit klášter, kde otec Gabriel působí. Pokud bude nějaké pokračování, pokud to půjde, ráda se zúčastním.
LS