Příprava semináře pravoslavného ikonopisectví „Svatá Ludmila“ pokračuje

únor – březen 2020

Během příprav jsme se postupně zabývali přenesením kresby sv. Ludmily na plátno, „zlacením“ pozadí za použití zlaté akrylové barvy a nanesením podkladových barev na jednotlivé části ikony.

Poté jsme pokračovali samotnou malbou oděvu, šátku, koruny a kříže.

S malbou tváře sv. Ludmily jsme začali na přípravné schůzce, která se uskutečnila minulý týden, ještě než byla zavedena opatření pozastavující činnost školních i mimoškolních aktivit kvůli rozšiřující se nákaze.

Nechť nás všechny na přímluvy sv. Ludmily provází milost Boží. Nechť zavlažuje milostivě naše srdce, zjasňuje naše oči a chrání nás od všeho zlého.

Svatá Ludmilo, pros za nás!