Příprava semináře, díl IV.: Zdobení oděvu sv. Metoděje

Už jen několik dní zbývá do zahájení ikonopiseckého semináře “Svatý Metoděj” a v ikonopisecké dílně E.E.E. ve Fili u Athén pod vedením diákona Gabriela vrcholí přípravy.

Zdobení oděvu slouží nejenom k jeho zkrášlení, ale také odkazuje k tomu, kdo zobrazovaný svatý je. Světlý pás kolem ramenou – omofor – vyjadřuje, že sv. Metoděj zastával biskupskou hodnost.

Každé setkání začínáme modlitbou a prosbou za zdárné pokračování.

K přesnému umístění křížů jako ozdob použijeme kresbu, kterou jsme si zhotovili v předchozích krocích.

Kříže vymalujeme podkladovou barvou a následně zjemníme světlými linkami.

Každý krok si nejprve ukazujeme…

…aby se nám dobře malovalo a věděli jsme „jak na to“.

Právě teď zbývají poslední volná místa. S případnou registrací tedy neváhejte – registrační formulář naleznete zde.