Příprava semináře II. : Přenesení tématu ikony na plátno –  „zlaté pozadí“ – podkladové barvy

V ikonopisecké dílně E. E. E. pokročily přípravy na květnový seminář “Svatý Metoděj” do další fáze.

Nedílnou součástí tvorby ikony je vedle pečlivé přípravy kresby důležité rozvržení barev, které nám pomocí svých vlastností pomáhají vidět a pochopit duchovní skutečnosti.

Překreslování podoby svatého

Pečlivé překreslení tématu ikony je základem pro malbu.

Příprava zlatého pozadí

Příprava perly

Nanášení perly

Zlaté pozadí – charakteristický znak ikon – nahradíme „zlatou“ akrylovou barvou, tzv. perlou, která se díky dostupnosti a snadnému nanášení výborně hodí pro výuku.

Studium barvy

Recepty na míchání barev

Příprava podkladových barev

Výběr a rozvržení barev na ikoně se neděje náhodně, ani podle osobního vkusu ikonopisce, ale s ohledem na co nejlepší vystižení tématu ikony.

Nanášení podkladových barev

Výsledek 2. fáze přípravy. Nanášení podkladových barev je prvním krokem malby.