Přednáška Pravoslavná spiritualita

Řecká pravoslavná starostylní církev, misijní společenství v České republice & Orthodoxia Christiana o.p.s. Vás zvou na přednášku s besedou na téma

PRAVOSLAVNá SPIRITUALITA

22.12.2013 v 16.00
Loutková scéna Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí

Přednáší o. Jiří Ján ThD.
O. Jiří Ján je knězem Řecké pravoslavné starostylní církve, od roku 2006 žije trvale v Řecku, kde působí jako duchovní při poutním chrámu sv. Kypriána a Justiny u Athén a na farnosti Nanebevstoupení Páně v přístavním městě Patra.