Poznámky z misijní cesty po Bavorsku a Rakousku

S milostí Pána našeho Ježíše Krista a s požehnáním arcibiskupa Kallinika, vypravil se metropolita oropský a filijský Kyprián ve dnech 14.-18. 6. podle církevního kalendáře na svoji již druhou pastýřskou cestu po jižním Německu a Rakousku.

Pod ochranou svatého Bonifáce, Korbiniána, Jimrama a Ruperta, osvětitelů Bavorska

S milostí Pána našeho Ježíše Krista a s požehnáním arcibiskupa Kallinika, vypravil se metropolita oropský a filijský Kyprián ve dnech 14.-18. 6. podle církevního kalendáře na svoji již druhou pastýřskou cestu po jižním Německu a Rakousku a znovu v doprovodu o. Angelose Mourlase, autora následujících řádek:

Po příletu na mnichovské letiště jsme se spolu s několika místními věřícími vypravili do historického města Regensburg (Řezno), kde jsou uloženy ostatky sv. mučedníka Jimrama (+22. 9. 659).

V nádherném kostele z 13. století jsme byli mile přivítáni a dostalo se nám velikého požehnání uctít ostatky tohoto velikého světce, kterého jsme žádali o přímluvy mimo jiné i za naše misijní snažení.

 

V sobotu 15. 6. jsme v malé kapličce v Mnichově sloužili večerní bohoslužbu.

V neděli 16. 6. jsme sloužili svatou liturgii za účasti našich věřících z Mnichova, Norimberku a Salcburku. Tuto neděli se připomínali sv. Otcové 7. ekumenického sněmu. Po liturgii jsme se všichni sešli v restauraci Thessaloniki, kterou provozují naši bratr a sestra v Kristu – Christos a Helena. Po dobrém jídle jsme uspořádali farní setkání, na kterém nám metropolita Kyprián vyprávěl o životě nového světce naší církve, sv. Jana Nového Milostivého z Amfiali, a seznámil věřící se snahami o vybudování nového chrámu v Salcburku.

V pondělí 17. 6. jsme tuto kapli, která se nachází nedaleko Salcburku, a která bude zasvěcena sv. Rupertovi (+26. 3. 710), osvětiteli Salcburku a Bavorska, navštívili.

Metropolita Kyprián udělil věřícím instrukce týkající se konstrukce ikonostasu a dalších nezbytných věcí.

Se zvláštním dojetím jsme zapěli tropar čtyřem svatým osvětitelům Bavorska a poprvé umístili ikonu sv. Ruperta do budované kaple, doufajíce, že na jeho svaté přímluvy budeme moci brzy sloužit slavnostní obřad otevření nového chrámu a první božskou archijerejskou liturgii.

Kaple sv. Ruperta, Rakousko.

Do Řecka jsme se vrátili v úterý 18. 6. s radostným přesvědčením, že sv. osvětitelé Bavorska nepřehlédnou duchovní touhy našeho malého obecenství a upevní naše skromné misijní snahy, aby se tak přibližně po dvanácti stoletích mohla jejich památka znovu slavit po pravoslavném způsobu, a to právě na místě, kde oni první šířili dobrou zvěst o světle Kristově.

Otec Angelos Mourlas

___________________________
Přeloženo z angličtiny