Posvátný synod v ohrazení podporuje občanskou iniciativu JEDEN Z NÁS – ONE OF US

Je povinností nás, pravoslavných křesťanů, zúčastnit se a napomoci k tomu, aby iniciativa „JEDEN Z NáS – ONE OF US“ nashromáždila milión podpisů do 1. listopadu 2013!


Posvátný synod v ohrazení
podporuje Evropskou občanskou iniciativu
„JEDEN Z NáS – ONE OF US“.

Evropa zítřka se nachází v našich rukou

Je povinností nás, pravoslavných křesťanů, zúčastnit se a napomoci k tomu, aby iniciativa „JEDEN Z NáS – ONE OF US“ nashromáždila milión podpisů do 1. listopadu 2013!

***

„JEDEN Z NáS- ONE OF US“ je jednou z prvních z registrovaných aktivit Evropské občanské iniciativy (EOI) v Evropské unii.

Jejím cílem je aktivně bojovat za ochranu lidského života od početí do okamžiku přirozené smrti.

Jelikož věříme v platnost Božího zákona: „Nezabiješ!“, není možné, abychom zůstali nečinní v době, kdy se zabíjí milióny embryí, ať v případě potratů nebo skrze jejich používání v různých výzkumných ústavech při pokusech.

Evropský parlament schválil financování vědeckých výzkumů s použitím embryí. Jinými slovy pokládá embryo za „pokusný materiál“ a tak znehodnocuje a degraduje lidský život a zneužívá ho pro ekonomický prospěch ve jménu vědy.

Posvátný synod v ohrazení vyzývá všechny své farnosti na evropském kontinentu, aby se zapojily do sběru podpisů.

Jedná se o hnutí bojující za život. Hnutí které vybízí křesťany k tomu, aby přemýšleli jako zodpovědní občané a pokusili se zabránit tomu, aby političtí představitelé používali jejich peníze na degradování a znehodnocování lidského života.

Evropská smlouva předpokládá, že každý občan má právo účastnit se na životě Evropské unie skrze aktivity Evropské občanské iniciativy (forma přímé demokracie).

***

Řekněme ANO právu na život, právu na nedotknutelnost a úctu pro každou lidskou bytost od samotného okamžiku početí.

Je naší povinností podpořit iniciativu „JEDEN Z NáS- ONE OF US“, abychom měli šanci v tomto směru změnit

evropskou legislativu.

***

Získat více informací o tomto hnutí a přidat svůj podpis je možné online na http://www.oneofus.eu/cs/.

:::::::::::::::::