Pastýřská návštěva biskupa Klimenta gardikijského v České republice a na Slovensku

S pomocí Boží vladyka Kliment, správce moravské eparchie, uskutečnil ve dnech 18. 6. / 1. 7. – 23. 6. / 6. 7. 2016 návštěvu našich malých církevních obcí. V sobotu 2. 7. / 19. 6. se vladyka zúčastnil chrámového svátku sv. Jana Maximoviče v Jezdovicích u Jihlavy. Spolu s ním jak na večerní bohoslužbě v předvečer svátku, tak na jitřní bohoslužbě a svaté liturgii v den svátku sloužili o. Jeremiáš Cvak, správce církevní obce v Jezdovicích, o. Jiří Ján a o. Chariton Mrázek.

S pomocí Boží vladyka Kliment, správce moravské eparchie, uskutečnil ve dnech 18. 6. / 1. 7. – 23. 6. / 6. 7. 2016 návštěvu našich malých církevních obcí. V sobotu 2. 7. / 19. 6. se vladyka zúčastnil chrámového svátku sv. Jana Maximoviče v Jezdovicích u Jihlavy. Spolu s ním jak na večerní bohoslužbě v předvečer svátku, tak na jitřní bohoslužbě a svaté liturgii v den svátku sloužili o. Jeremiáš Cvak, správce církevní obce v Jezdovicích, o. Jiří Ján a o. Chariton Mrázek. Letošní rok je významný pro všechny, kteří ctí památku tohoto velikého světce a skutečné ozdoby Pravoslavné církve 20. století, neboť letos slavíme 120 let od narození sv. Jana (1896) a 50 let od jeho zesnutí (19. 6. 1966). Jak v promluvě na večerní bohoslužbě, tak i v kázání při svaté liturgii vladyka Kliment promluvil o hlavních charakteristikách této velké světecké postavy (láska k pravdě, asketický život, neustálá modlitba, každodenní sloužení svaté liturgie) a zejména o tom, jaké ponaučení nám pravoslavným křesťanům zápasícím o spásu na začátku 21. století předává jeho živá památka.

Návštěva vladyky Klimenta - Jezdovice

Téhož dne odpoledne se vladyka přesunul do Prahy, aby vykonal obřad malého posvěcení chrámu (Θυρανοίξια) v našem novém pražském chrámu na Smíchově v ulici Kováků, zasvěceném svatým Andělům a svatému Filaretovi Novému Vyznavači (+1985), metropolitovi Ruské pravoslavné zahraniční církve. Po obřadu posvěcení chrámového prostoru vladyka Kliment předsedal slavnostní večerní bohoslužbě, na konci které pronesl krátkou promluvu o historickém významu této události pro život naší církve. Více k tomu viz reportáž ze zpráv Praha TV.

Návštěva vladyky Klimenta - svěcení

V neděli ráno 20. 6. / 3. 7. vladyka Kliment společně s výše zmíněnými duchovními sloužil první svatou liturgii v novém chrámu. Na konci jitřní bohoslužby vladyka Kliment rukopoložil našeho bratra Petrose Martakidise na čtece. V kázání na konci svaté liturgie vladyka promluvil o vítězství nad smrtí, a to jak nad duchovní, tak i věčnou smrtí, tedy o vítězství, které pouze skutečná Kristova Církev může člověku darovat a zprostředkovat, to vítězství, které vidíme uskutečněné v životě pravoslavných svatých.

Návštěva vladyky Klimenta - kázání

Bohoslužeb v Jezdovicích a v Praze se zúčastnila také malá skupina řeckých věřících z farnosti Nanebevstoupení Páně v Patře. V průběhu svého pobytu v Česku si také vladyka udělal čas na různá osobní setkání.

Návštěva vladyky Klimenta - foto

V pondělí večer pak vladyka Kliment docestoval do Michalan na jihovýchodním Slovensku, nedaleko od hranic s Maďarskem. Na druhý den v úterý ráno pak společně s o. Vladimírem Mohoritou, správcem tamější církevní obce sv. Rostislava, a o. Jiřím Jánem sloužil slavnostní svatou liturgii při příležitosti chrámového svátku. Kromě místních věřících se této radostné události zúčastnily také dvě malé skupiny našich věřících z Polska.

Návštěva vladyky Klimenta - Michalany

Zbytek dne po liturgii a slavnostním obědě vladyka věnoval rozhovoru s našimi duchovními a věřícími na rozličná pastýřská a duchovní témata. Nakonec se ve středu večer vladyka Kliment s pomocí Boží vrátil do Řecka, do svého domovského kláštera sv. Kypriána a Justiny u Athén. Díky Bohu za vše!

Návštěva vladyky Klimenta - Michalany - foto