Pascha 2018: rozpis bohoslužeb

Přehled svátečních bohoslužeb v chrámu sv. Jana Šanghajského a Sanfranciského v Jezdovicích.

pascha 2018 - rozpis Bohoslužeb

Rozpis najdete také na stránce věnované nejbližším bohoslužbám.