O modlitbě a lišce

V Egyptě, kde se v době křesťanského starověku nacházelo mnoho velkých mnišských center, žil jeden mnich, který se přátelil s jedním nevzdělaným, prostým a bezelstným rolníkem. Jednoho dne rolník povídá mnichovi: „Já také uctívám Boha, který stvořil tento svět. Každý večer mu nalévám do misky trochu kozího mléka a nechávám mu je pod palmou. Večer pak Bůh přichází a pije to mléko. Moc mu chutná. Ani jednou se nestalo, aby něco v misce zůstalo.“

V Egyptě, kde se v době křesťanského starověku nacházelo mnoho velkých mnišských center, žil jeden mnich, který se přátelil s jedním nevzdělaným, prostým a bezelstným rolníkem. Jednoho dne rolník povídá mnichovi: „Já také uctívám Boha, který stvořil tento svět. Každý večer mu nalévám do misky trochu kozího mléka a nechávám mu je pod palmou. Večer pak Bůh přichází a pije to mléko. Moc mu chutná. Ani jednou se nestalo, aby něco v misce zůstalo.“

Když mnich slyšel tato slova, nemohl se nezasmát. Trpělivě a srozumitelně vysvětlil svému příteli, že Bůh nepotřebuje kozí mléko. Ovšem rolník neustále trval na tom, že má pravdu. A tak mu mnich navrhnul, aby příští noci tajně pozorovali, co se vlastně pod palmou děje s tou miskou naplněnou mlékem.

Dohodli se a učinili tak. V noci se mnich a rolník společně skryli poblíž palmy a zanedlouho v měsíčním svitu uviděli lišku jak se opatrně blíží k misce a jak ji celou dočista vylízala.

Toto odhalení zasáhlo rolníka jako blesk. „Ano,“ uznal sklíčeně, „teď vidím, že to nebyl Bůh.“

Mnich se pokusil rolníka utěšit a začal mu vysvětlovat, že Bůh je Duch, že je absolutně odlišný vzhledem k našemu světu, že lidé Ho poznávají pouze určitým způsobem. Ale rolník stál vedle něj se svěšenou hlavou a pak začal plakat a odešel domů.

Také mnich se vydal do své kélie. Když se však přiblížil, uviděl plný údivu anděla jak stojí ve dveřích jeho kélie a zabraňuje mu vstoupit dovnitř. Mnich celý vystrašený padl na kolena a anděl mu řekl: „Ten prostý člověk neměl ani vzdělání, ani moudrost k tomu, aby sloužil Bohu jinak, než to dělal. A ty se svým vzděláním a moudrostí si mu tuto možnost vzal. Zdalipak řekneš bez jakékoliv pochybnosti, že jsi se zachoval správně? Ovšem o jedné věci nevíš, ó mudrci. Bůh vidouce upřímnost srdce tohoto rolníka každý večer posílal k palmě lišku, aby ho tak utěšil a přijal jeho oběť.“

_________
Přeloženo z řečtiny: Π. Τύχωνος Σεβκούνωφ, Σχεδόν άγιοι, ΑΘΗΝΑ 2012, s. 233-234.