Novým metropolitou oropským a filijským byl zvolen biskup Kyprián orejský

Oficiální oznámení o výsledku volby nového metropolity a předsedy synodu na každoročním zasedání Posvátného synodu v ohrazení.

 

OZNáMENí

Volba nového metropolity oropského a filijského a jeho uvedení do funkce předsedy Posvátného synodu v ohrazení

1. S radostí oznamujeme všem věřícím našeho církevního společenství, že se biskupové Posvátného synodu v ohrazení na svém každoročním výročním zasedání dnes, 4/17. 10. 2013, věnovali na prvním místě volbě nového metropolity oropského a filijského.

2. Na základě důkladné a zevrubné diskuse byl s pomocí Boží jednomyslně zvolen do čela oropské a filijské metropolie a zároveň do funkce předsedy Posvátného synodu v ohrazení biskup Kyprián orejský, který byl do této doby zastupujícím předsedou našeho synodu. Biskup Kyprián orejský bude v této funkci nástupcem našeho prvního metropolity a duchovního otce Kypriána († 17/30. 5. 2013).

3. Intronizace nového metropolity oropského a filijského proběhne v sobotu, 6/19. 10. 2013 v 17.30 ve velkém poutním chrámu monastýru sv. Kypriána a Justiny ve Fili u Athén.

4. Zasedání našeho synodu bude ukončeno zítra, poté, co budou vyčerpána všechna témata, která byla předem připravena k projednávání. Prosíme naše věřící bratry a sestry, aby i nadále podpořili naše zasedání svými modlitbami.

Fili, Attika, Řecko
4/17.10. 2013
sv. Hierothea Athénského

Za Posvátný synod:
† Biskup Kliment gardikijský,
tajemník synodu