Nosíš křížek?

Z bývalé rockové hvězdy je nyní archimandrita Themistokles. Od roku 2008 pracuje jako misionář v Sierra Leone, kde s velkým sebeobětováním a za extrémně obtížných podmínek šíří víru a pomáhá chudým.

Zásadní otázka

V šedesátých letech 20. století devatenáctiletý řekoaustralan Themistokles Adamopulos (Themi Adams) založil populární rockovou skupinu The Flies. Zde je jeho příběh:

„Tehdy bylo mezi rockovými hvězdami módou jezdit do Indie za různými guru pro rady a duchovní vedení. Abych to zkrátil: šel jsem do jednoho ašrámu — tento byl v Austrálii – kde se procházel guru a dotýkal se přítomných na čelo se slovy ‚přijmi moudrost.‘ Když přišel ke mně, řekl: ‚Musíš si sundat křížek.‘ Nosili jsme na krku kříž, protože to byla součást naší image – nebylo to kvůli tomu, že bychom byli křesťany. Překvapilo mě to a zeptal jsem se, proč to mám udělat. Guru odpověděl: ‚Nemůžu ti dát moudrost. Sundáš si ho?‘

To mě rozčílilo, vstal jsem a řekl: ‚Nesundám.‘ Nebylo to kvůli víře, vždyť jsem v té době žádnou neměl. Něco mi však říkalo, že mu kříž působí nesnáze. Ten kříž měl v sobě něco, co jsem chtěl prozkoumat. A tak jsem odešel. Začal jsem se zabývat otázkou křesťanství, číst Bibli, a tak jsem objevil víru v Krista. Stal jsem se pravoslavným křesťanem, šel do semináře, odevzdal svůj život Kristu a stal se mnichem.“

Z bývalé rockové hvězdy je nyní archimandrita Themistokles. Od roku 2008 pracuje jako misionář v Sierra Leone, kde s velkým sebeobětováním a za extrémně obtížných podmínek šíří víru a pomáhá chudým. Z toho, jak guru zareagoval na svatý kříž můžeme pochopit, v jaké duchovní temnotě bychom se nacházeli bez kříže a vtělení našeho Pána Ježíše Krista, Syna Božího.

† Metropolita filijský a oropský Kyprián
13. ledna 2019 (starého stylu)
† V den svatých mučedníků Ermila and Stratonika