Neděle Pravoslaví 2013 a XX. Konference pro pravoslavnou informovanost

Stejně jako v předcházejících letech i letos 11/24. 3. 2013 oslavil Posvátný Synod v ohrazení svátek Pravoslaví s náležitou úctou a duchovní radostí. V našem metropolitním centru v monastýru sv. Kypriána a Justiny ve Fili u Athén byla v tento veliký den sloužena mnohočetná archijerejská liturgie, které přesedal zastupující předseda Synodu biskup Kyprián orejský. Spolu s ním sloužili také biskupové Chrysostom christianopolský, Ambrož methonský a Kliment gardikijský. Přítomné bylo veliké množství věřících. Slavnostní homilii pronesl biskup Ambrož.

Stejně jako v předcházejících letech i letos 11/24. 3. 2013 oslavil Posvátný Synod v ohrazení svátek Pravoslaví s náležitou úctou a duchovní radostí. V našem metropolitním centru v monastýru sv. Kypriána a Justiny ve Fili u Athén byla v tento veliký den sloužena mnohočetná archijerejská liturgie, které přesedal zastupující předseda Synodu biskup Kyprián orejský. Spolu s ním sloužili také biskupové Chrysostom christianopolský, Ambrož methonský a Kliment gardikijský. Přítomné bylo veliké množství věřících. Slavnostní homilii pronesl biskup Ambrož.

 

 

 

 

 

 

V souladu s řeckým typikonem se po liturgii Sv. Basila Velikého uskutečnil průvod se sv. ikonami kolem chrámu. V jeho průběhu biskupové přečetli vybrané části ze Synodiku Pravoslaví.

 

 

 

 

 

 

Ve stejný den večer v 19.00 se v sále Kulturního centra okresu Fili uskutečnila již „XX. Konference pro pravoslavnou informovanost“. Vedle zmíněných biskupů byli přítomni také duchovní, mnichové, monašky a velké množství věřících, které sál ani nebyl schopen pojmout. Přítomni byli také oficiální představitelé místní samosprávy. Konferenci otevřel modlitebně chrámový sbor sv. Kypriána zpěvem vybraných církevních písní, mezi kterými nechyběly mimo jiné kondak Nezahanbitelná zastánkyně křesťanů, tropar svátku Neděle Pravoslaví a také tropar sv. Tří Nových Hierarchů (sv. Fotia Velikého, sv. Řehoře Palamy a sv. Marka Efezského), patronů našeho Synodu.

Uvítací proslov přednesl biskup Chrysostom. Po krátké úvodní řeči předal slovo tajemníkovi Synodu biskupu Klimentovi, aby přednesl svoji přednášku „2013 – Dvojité výročí Pravoslaví: triumfu (843) a hanby (1923) – Historie a Zodpovědnost.“

 

 

 

 

 

 

Přednáška byla rozdělena do dvou částí s krátkou přestávkou. První část přednášky byla věnovaná druhé fázi ikonoborectví (815-842). Podrobně byly rozebrány podmínky svolání konstantinopolského sněmu z roku 843, od jehož uskutečnění letos (4. března) uplynulo 1170 let. Detailně byl představen průběh sněmu a jeho výsledky, které přinesly konečné vítězství Pravoslaví nad ikonoboreckou herezí.

Druhá část přednášky byla věnovaná současné eklesiologické herezi ekumenismu. Přednášející biskup Kliment předložil posluchačům historické zdokumentování okolností kolem svolání takzvaného „Všepravoslavného“ sněmu v Konstantinopoli roku 1923, od jehož nešťastného uskuteční letos uplyne 90 let. Velký prostor byl věnován představení tragické osoby patriarchy-reformátora Meletia (Metaxakis), který byl hlavním inspirátorem a hybatelem zmíněného sněmu.

Na závěr řečník srovnal konstantinopolský sněm z roku 843 (sněm Orthodoxie), který přinesl vítězství a triumf Pravoslaví s konstantinopolským sněmem z roku 1923 (sněm Apostaze), který naopak odstartoval proces postupného opouštění a odklonu od samotných základů Pravoslaví. Poslední slova byla věnována historické zodpovědnosti, kterou nese ta část Pravoslavné církve, která se ve snaze zachovat plnost Pravoslaví ohradila od účastníků ekumenického hnutí.

Konferenci ukončil zastupující předseda Posvátného synodu v ohrazení biskup Kyprián závěrečným slovem a modlitbou.

úspěšné uspořádání „XX. Konference pro pravoslavnou informovanost“ bylo dalším krokem k ve snaze poskytnout pravoslavným věřícím možnost zodpovědného informování a orientaci v závažných dogmatických otázkách, které dnes před Pravoslavnou církví leží. Konference také přispěla k realizaci vize pravoslavného a Bohulibého ohrazení a svědectví plnosti Pravoslaví vůči jinoslavné nauce ekumenismu.

-red-