Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví v předvečer tzv. „Velkého sněmu“ ekumenistů

Z milosti Boží se v těchto dnech uskutečnila Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví: Řecké starostylní církve, Rumunské starostylní církve a Ruské zahraniční církve. Zúčastnili se jí biskupové, kněží, diákoni a laičtí představitelé v celkovém počtu 40 osob. Konference proběhla ve čtvrtek 13/25. 5. 2016 v Athénách na pozvání arcibiskupa athénského a celého Řecka Kallinika od 10.00 do 19.00.

Tisková zpráva

Z milosti Boží se v těchto dnech uskutečnila Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví: Řecké starostylní církve, Rumunské starostylní církve a Ruské zahraniční církve. Zúčastnili se jí biskupové, kněží, diákoni a laičtí představitelé v celkovém počtu 40 osob.

Konference proběhla ve čtvrtek 13/25. 5. 2016 v Athénách na pozvání arcibiskupa athénského a celého Řecka Kallinika od 10.00 do 19.00.


Ukrajiny přicestoval metropolita Agathangelosnejvyšší představitel Ruské zahraniční církveZ Moldávie přijel arcibiskup kišiněvský Jiří. Z Rumunska přicestovali biskupové Sofronios sučavský, Glykerios z Jasy a Eulogios ze Sibiu.

Z řecké církve se zúčastnili metropolité Gerontios pirejský a salaminský, Chrysostomos attický a viotický, Řehoř soluňský, Fótios dimitriádský, Mojžíš torontský, Dimitiros americký, Kyprián oropský a filijský, Ambrož filippský, Siluan lunský, Auxentios z Etny a Portlandu, Ambrož methonský a Kliment gardikijský. Ostatní metropolie a eparchie z Řecka a dalších zemí pak zastupovali jejich správní biskupové, duchovní a laikové.

Funkci členů sekretariátu konference vykonávali Fótios dimitriádský, Kyprián oropský a filijský a Kliment gardikijský.

Hlavní náplní konference byl podrobný rozbor a diskuze obsahu dvou významných textů, které byly nakonec jednomyslně schváleny.

a)  Vyznání víry pravého pravoslavného křesťana“, které by mělo sloužit jako společné mezi-pravoslavné prohlášení proti ekumenismu

b) Pravé pravoslaví tváří tvář herezi synkretického ekumenismu“

Tyto texty, které budou následně publikovány, se vztahují (zejména druhý zmíněný text) k tzv. „Velkému sněmu“ ekumenistů, který je svolán k letošnímu svátku Letnic 6/19.6 2016 na Krétu.

Účastníci Mezi-pravoslavné konference jednali s hlubokým vědomí toho, že připravují půdu pro svolání Velkého všepravoslavného sněmu Pravého pravoslaví, který na základě a ve shodě s kritérii sněmovní tradice Církve bude  čelit herezi synkretického ekumenismu.

průběhu konference byly rozebrány a vyjasněny důvody, proč není možné, aby byl chystaný sněm ekumenistů nazýván a pokládán za „Svatý“ a „Velký“. Také byla prezentována historická retrospektiva procesu apostaze ekumenického hnutí, které se objevilo počátkem 20. stol., prošlo několika fázemi a dnes dochází svého vyvrcholení.

Tato velice významná historická konference se uskutečnila v atmosféře vzájemné úcty a pochopení, jednoty smýšlení a ducha pokoje, čisté horlivosti a lásky v Kristu.

Sekretariát Mezi-pravoslavné konference