Metropolita oropský a filijský Kyprián zesnul

Oficiální úmrtní oznámení o zesnutí Metropolity oropského a filijského Kypriána 17./30. 5. 2013.

ŘECKá PRAVOSLAVNá
STAROSTYLNí CíRKEV

POSVáTNý SYNOD V OHRAZENí

OZNáMENí

 

Zesnutí Metropolity oropského a filijského Kypriána

Metropolita oropský a filijský Kyprián, předseda Posvátného synodu v ohrazení, Řecké pravoslavné starostylní církve a igumen monastýru sv. Kypriána a Justiny ve Fili u Athén zesnul ve čtvrtek 17/30. 5. 2013 po dlouhé nemoci ve věku 78 let ve své kélii. Kéž

Hospodin Bůh dá odpočinutí jeho duši mezi spravedlivými v zemi živých.

Pohřební obřad se bude konat v sobotu v 10.00 v katedrálním chrámu sv. Kypriána a Justiny ve Fili po ukončení sv. Liturgie.

 

Za Posvátný synod:

† Biskup Kyprián orejský,
zastupující předseda synodu

† Biskup Kliment gardikijský,
tajemník synodu