JEDNODENNÍ SEMINÁŘ IKONOPISECTVÍ

Ikonopisecká dílna „EEE“ při metropolii oropské a filijské (Řecká pravoslavná starostylní církev) na pozvání společnosti Orthodoxia Christiana, o.p.s. pořádá v sobotu 8. července s pomocí Boží jednodenní ikonopisecký seminář. Záměrem semináře je prohloubení znalosti zájemců o pravoslavné církevní ikonopisectví a představení instalace nástěnné malby v chrámu.

JEZDOVICE u Třeště, ČERVENEC 2017

Ikonopisecká dílna „EEE“ při metropolii oropské a filijské (Řecká pravoslavná starostylní církev) na pozvání společnosti Orthodoxia Christiana, o.p.s. pořádá v sobotu 8. července s pomocí Boží jednodenní ikonopisecký seminář. Záměrem semináře je prohloubení znalosti zájemců o pravoslavné církevní ikonopisectví a představení instalace nástěnné malby v chrámu.

Seminář je rozdělen do tří částí:

1. „Dopolední zastavení pod Platyterou“: Představíme si krok po kroku postup nástěnné malby Bohorodičky – Platytery a její instalace (lepení) v apsidě oltáře chrámu sv. Jana šanghajského v Jezdovicích.
10:00-12:00, chrám sv. Jana šanghajského, Jezdovice 38

2. Přednáška: „Ikona: okno do věčnosti“: Po přednášce bude následovat diskuse.
14:00-15:00, Kulturní dům v Jezdovicích

3. Praktická část: práce se světlem a barvou v pravoslavné ikoně. V této části si ukážeme, jak určujeme jednotlivá světla v ikoně, a vyzkoušíme si přípravu různých druhů barev za pomoci barev primárních (červené-žluté-modré).
15:30-19:30, Kulturní dům v Jezdovicích

 


PLAKáT KE STAŽENí ZDE


Prosíme, aby si každý z účastníků praktické části přinesl:
Akvarelový blok A4 nebo A5
štětce se syntetickým vlasem 2-3
Akrylové barvy (primární červená, modrá, žlutá a bílá, černá každá po 50ml)
Kelímek nebo sklenici na vodu (např. zavařovací sklenice)
Obyčejné tužky (B – měkké)
Guma
Ořezávátko
Pravítko

účastnický poplatek: 500 Kč. Bude hrazen na místě.

Přihlásit se můžete emailem zaslaným na adresu ikony@orthodoxiachristiana.cz a nebo tímto formulářem:


Na setkání s vámi se těší jerodiákon o. Gabriel, vedoucí semináře, lektoři a farnost sv. Jana šanghajského v Jezdovicích.

Fotografie z minulých akcí naleznete zde:

První ikonopisecký seminář

Seminář “Div ikonopisectví”