Ikonopisecká dílna E.E.E. (Řecko): Příprava semináře

duben - květen 2018

V rámci připravovaného semináře pravoslavného ikonopisectví, jehož pořádání se účastní naše ikonopisecká dílna, jsme začali s pravidelnými „zkouškami“. Letošní téma semináře je: Svatý Václav, český kníže a mučedník.

Na základě studia „ikonologického typu“ svatého jsme přistoupili k nové kresbě jeho podoby...

... a podle společného úsudku jsme dospěli k tomuto výsledku:

Počáteční podoba

Konečná podoba