Biskup Kliment gardikijský: Závěrečná fáze ekumenismu a pravoslavné svědectví sv. Filareta Nového Vyznavače

Přinášíme našim čtenářům anglický překlad a stručné české shrnutí přednášky biskupa Klimenta gardikijského, sekretáře Posvátného synodu a správce moravské eparchie naší církve, kterou pronesl na slavnostním večeru při příležitosti oslavu svátku Neděle Pravoslaví v 16. 2./1. 3. 2015. Přednáška je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována náčrtu historického vývoje pravoslavného ekumenismu počínaje Encyklikou konstantinopolského patriarchátu z roku 1920, přes založení SRC v roce 1948 až do následného zapojení všech místních pravoslavných církví do SRC v 60. letech.

Přinášíme našim čtenářům anglický překlad přednášky biskupa Klimenta gardikijského, sekretáře Posvátného synodu a správce moravské eparchie naší církve, kterou pronesl na slavnostním večeru při příležitosti oslavu svátku Neděle Pravoslaví v 16. 2./1. 3. 2015. Přednáška s názvem „Závěrečná fáze ekumenismu a pravoslavné svědectví současného vyznavače a světce sv. Filareta Nového Vyznavače je rozdělena do čtyř kapitol.

Přednáška je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována náčrtu historického vývoje pravoslavného ekumenismu počínaje Encyklikou konstantinopolského patriarchátu z roku 1920, přes založení SRC v roce 1948 až do následného zapojení všech místních pravoslavných církví do SRC v 60. letech. Dále vladyka Kliment obrací svoji pozornost k zhodnocení přínosu II. Vatikánského koncilu na rozvinutí tzv. papežo-centrického ekumenismu a jeho následné realizaci počínaje patriarchou Athenagorasem. Tedy právě v době, kdy se sv. Filaret na popud sv. Jana Maximoviče ujímá kormidla Ruské zahraniční církve.

Druhá kapitola je věnována představení životní dráhy tohoto velikého světce, který se v oněch kritických letech stal „skutečným hlasem pravdy a svědomí Pravoslavné církve“. Třetí kapitola je pak věnovaná představení hlavních theologických textů sv. Filareta, „které až dodnes zůstávají bezkonkurenčními památníky patristického svědectví o pravdě Pravoslaví“. K nim patří zejména Bolestné dopisy I-III, které jsou přístupné v českém překladu na našich stránkách. Závěrečná čtvrtá kapitola pak pojednává o potvrzené svatosti metropolity Filareta a o jeho duchovním dědictví. Nehledě na fakt odhalení jeho neporušených ostatků v roce 1998 „ten největší zázrak se nachází -jak věříme – v jeho neochvějném vyznávání pravoslavné víry, které nám předal za dědictví a očekává, že ho budeme zachovávat za cenu jakýchkoliv obětí…“

PŘEDNášKA V ANGLIČTINĚ ZDE