BYZANTSKÝ CÍRKEVNÍ ZPĚV

 

Výběr z hymnů ke svátku Narození Krista

Tropar ke svátku Narození Krista

Narození Tvé Kriste, Bože náš | zjevilo světu světlo poznání, | neboť ti, kteří hvězdám sloužili, | hvězdou naučeni byli | klaněti se Tobě, Slunci spravedlnosti | a znáti Tebe, Východ z výsosti. | Pane, sláva Tobě!

Katavasie z Jitřní svátku Narození Krista

Exapostilarion z Jitřní svátku Narození Krista

Idiomelon předsváteční Narození Krista

Doxastikon deváté hodinky svátku Narození Krista

Polyeleos z Jitřní svátku Narození Krista

Idiomelon posváteční Narození Krista

Různé

Bohorodičen 1

Z litie Velké večerní na svátek sv. Kypriána a sv. Justiny

Tropar sv. Kypriána a sv. Justiny

Bohorodičen 2

Řecké vánoční koledy

Vánoční koleda z malé Asie

Vánoční koleda z Dodekan (Δωδεκάνησα, souostroví Dodekanésos)

Vánoční koleda ze Smyrny

Vánoční koleda z Pontu

Vánoční koleda z Makedonie

Vánoční koleda z Kréty

Vánoční koleda z ostrova Aegina

Vánoční koleda ze Západní Makedonie

Vánoční koleda z Thrákie

Vánoční koleda z Peloponésu

Velkopostní období

Kánon k Akathistu

 

Svatý Mikuláš ikona

Připravujeme: SEMINÁŘ "SVATÝ MIKULÁŠ"