Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

Zeptejte se duchovního...

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

Novinky z našeho webu:

Ikonologická mise v České republice

Od pátku 30. června do úterý 11. července pobývala v Jezdovicích skupinka ikonopisců z řecké ikonopisecké dílny "E.E.E". Během své mise vytvořili v apsidě jezdovického chrámu překrásnou ikonu Bohorodičky (Platytera) a stihli i uspořádat malý jednodenní seminář na toto téma. V překladu reportáže ikonopisce o. Gabriela se k těmto letním dnům vracíme. Nezapomeňte zároveň na registraci na vánoční velký seminář, který o. Gabriel povede v Praze. 

23.09.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

„Tady máte své Židy!“ Ze života metropolity Chrysostoma zakynthského (1890-1958)

Metropolita Chrysostomos zakynthský se narodil v roce 1890 v řeckém Pireu. Po ukončení základní a střední školy se zapsal na studium theologie na Athénské univerzitě, kterou v roce 1907 absolvoval s vyznamenáním. Mluvil plynně francouzsky a německy. Na Mnichovské univerzitě obdržel doktorát z filozofie a studoval zde i práva. Byl vynikajícím učencem a autorem mnoha knih a článků o víře, v nichž hlasitě bránil svaté tradice pravoslavné církve. 

08.09.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

3. ROČNÍK SEMINÁŘE PRAVOSLAVNÉHO IKONOPISECTVÍ

Přinášíme vám už třetí ročník vašich oblíbených ikonopiseckých seminářů pod vedením o. diákona Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Řecku. Tentokrát v předvánočním čase s ikonou Krista - Emanuela. Třídenní seminář proběhne tradičně v pražském studiu PRAM, ve dnech 15.-17. prosince. Těšíme se na vás.  

02.09.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Stručná historie Řecké pravoslavné starostylní církve, 1. část

Cílem tohoto krátkého pojednání není popsat dopodrobna historii kalendářní změny. Ta se uskutečnila v rámci širšího reformního proudu a v atmosféře obecného odvrácení od Pravoslaví a z něho vycházející Tradice. Tato atmosféra podnes šokuje i nejlhostejnější z těch, kteří se touto problematikou hlouběji zabývají. Není také možné, abychom v rámci tohoto krátkého historického exkurzu mohli plně zhodnotit devastující důsledky, které sebou kalendářní změna přinesla - stejně jako není možné plně a spravedlivě docenit zápas řeckých věřících, ke kterému se v oněch pohnutých odhodlali proto, aby zachovali církevní kalendář. Náš záměr je následující: stručně, avšak co nejpřesněji popsat vývoj Řecké pravoslavné starostylní církve (ŘPSC). 

14.08.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Pastorační návštěva správce Moravské eparchie vladyky Klimenta gardikijského

V pátek 17./30. 6. 2017 přiletěl do Prahy vladyka Kliment gardikijský se svým doprovodem na misijní návštěvu, aby povzbudil věřící a duchovní moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve v České republice a na Slovensku. 

17.07.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU
 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ