Nejčtenější články
O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

Dobré slovo a jeho léčebná síla

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církveZasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

Novinky z našeho webu:

Stručná historie Řecké pravoslavné starostylní církve, 1. část

Cílem tohoto krátkého pojednání není popsat dopodrobna historii kalendářní změny. Ta se uskutečnila v rámci širšího reformního proudu a v atmosféře obecného odvrácení od Pravoslaví a z něho vycházející Tradice. Tato atmosféra podnes šokuje i nejlhostejnější z těch, kteří se touto problematikou hlouběji zabývají. Není také možné, abychom v rámci tohoto krátkého historického exkurzu mohli plně zhodnotit devastující důsledky, které sebou kalendářní změna přinesla - stejně jako není možné plně a spravedlivě docenit zápas řeckých věřících, ke kterému se v oněch pohnutých odhodlali proto, aby zachovali církevní kalendář. Náš záměr je následující: stručně, avšak co nejpřesněji popsat vývoj Řecké pravoslavné starostylní církve (ŘPSC). 

14.08.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Pastorační návštěva správce Moravské eparchie vladyky Klimenta gardikijského

V pátek 17./30. 6. 2017 přiletěl do Prahy vladyka Kliment gardikijský se svým doprovodem na misijní návštěvu, aby povzbudil věřící a duchovní moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve v České republice a na Slovensku. 

17.07.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Život sv. Glykerije Vyznavače

Jeho zápas byl podoben zápasu svatého Maxima Vyznavače. Světitel Glykerij odmítl "jít s duchem doby" a nebál se zůstat s menšinou. Pro posvátná pravidla vytrpěl bití, rány a vězení. Jeho oběť nebyla marná. Svým příkladem i slovem probudil svědomí lidu a navrátil ke Pravému Pravoslaví tisíce lidí. Tak z malinké hrstky jeho druhů, kteří se postavili novému (papistickému) kalendáři, vyrostlo v Rumunsku široké starokalendářní hnutí. V současné době má Rumunská starostylní církev několik biskupů, 150 kněží, 110 farních chrámů a několik monastýrů. 

15.07.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Informace o bohoslužbách dne 16.7. / 3.7.

V neděli 16.7. dle občanského kalendáře (3. 7. dle církevního kalendáře) bude v Moravské eparchii sloužena svatá liturgie od 9.00 v těchto chrámech: v Praze - v chrámu sv. Andělů a sv. Filareta Nového Vyznavače v Jezdovicích - v chrámu sv. Jana Šanghajského a Sanfranciského 

15.07.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Sv. Justin Popovič, O tajemství Evropy (část 1.)

Dostojevského velice trápil myšlenkový a morální chaos Evropy. Dlouhou dobu hledal příčinu tohoto chaosu a nakonec ji našel. Našel ji v římském katolictví. Proč – mnozí se budou nespokojně ptát – v římském katolictví? Což také katolíci nezvěstují Krista? Ano, zvěstují –odpovídá Dostojevský – ale Krista zdeformovaného, Krista poevropštěného, Krista učiněného podle obrazu a podobenství evropského člověka.... Evropský člověk dogmatem o neomylnosti člověka rozhodným a definitivním způsobem vyhnal z Evropy Bohočlověka Krista a sám se korunoval na člověkoboha, a tak navždy předurčil evropskou budoucnost: nevyhnutelně kráčet po cestách neomylnosti člověka – evropského člověkoboha. 

12.06.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU
 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ