Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

Zeptejte se duchovního...

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

Novinky z našeho webu:

Eklesiální charakter theologie a theologického vzdělávání*

Jednou ze základních zodpovědností Církve je sloužit jako pečlivá a pozorná strážkyně onoho depositum fidei (svěřené víry), kterou Církev obdržela od svého Ženicha. Každá generace pravoslavných křesťanů, jsouce vtělením Kristova Těla ve svém čase a prostoru, musí pečlivě naslouchat výzvě sv. apoštola Pavla, se kterou se obrátil ke svému duchovnímu synu: „Ó Timoteji, opatruj to, co ti bylo svěřeno...“ 

16.10.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

První svatá liturgie v Boskovicích

S požehnáním vladyky Klimeta gardikijského, správce moravské eparchie, bude dne 9.10. (26.9. dle církevního kalendáře - památka zesnutí sv. Jana Theologa) sloužena v novém pravoslavném chrámu svatého apoštola a evangelisty Jana Theologa, nacházejícím se v Boskovicích v Joštově ulici, sloužena první svatá liturgie. Začátek od 9:00. Všechny srdečně zveme na tuto slavnostní událost. 

08.10.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Ikonologická mise v České republice

Od pátku 30. června do úterý 11. července pobývala v Jezdovicích skupinka ikonopisců z řecké ikonopisecké dílny "E.E.E". Během své mise vytvořili v apsidě jezdovického chrámu překrásnou ikonu Bohorodičky (Platytera) a stihli i uspořádat malý jednodenní seminář na toto téma. V překladu reportáže ikonopisce o. Gabriela se k těmto letním dnům vracíme. Nezapomeňte zároveň na registraci na vánoční velký seminář, který o. Gabriel povede v Praze. 

23.09.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

„Tady máte své Židy!“ Ze života metropolity Chrysostoma zakynthského (1890-1958)

Metropolita Chrysostomos zakynthský se narodil v roce 1890 v řeckém Pireu. Po ukončení základní a střední školy se zapsal na studium theologie na Athénské univerzitě, kterou v roce 1907 absolvoval s vyznamenáním. Mluvil plynně francouzsky a německy. Na Mnichovské univerzitě obdržel doktorát z filozofie a studoval zde i práva. Byl vynikajícím učencem a autorem mnoha knih a článků o víře, v nichž hlasitě bránil svaté tradice pravoslavné církve. 

08.09.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

3. ROČNÍK SEMINÁŘE PRAVOSLAVNÉHO IKONOPISECTVÍ

Přinášíme vám už třetí ročník vašich oblíbených ikonopiseckých seminářů pod vedením o. diákona Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Řecku. Tentokrát v předvánočním čase s ikonou Krista - Emanuela. Třídenní seminář proběhne tradičně v pražském studiu PRAM, ve dnech 15.-17. prosince. Těšíme se na vás.  

02.09.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU
 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ